top of page

Forsvindingsnumre (2023)

Gudene Vet (2021)

Vårrengjøring (2020)

Backwater (2019)

Hvordan få mest ut av en død arm (2020)

Havaristen (2017)

bottom of page